Balkongprojektet

Tillsammans med våra grannföreningar i Lugnvik har vi skapat en gemensamm arbetsgrupp för att se över samtliga balkongerna samt möjligheten att inglasa loftgångarna. 

Det är ett gediget projekt där vi idag har kontakt med en konstruktör som på olika sätt bistår gruppen i uträkningarn och design för balkongerna. Det är många frågor som kommer upp i samband med detta projekt, så som att marken kring våra låghus är prickade.

Uppdatering 2019-02-28

Alla balkonger är monterade i vår förening. Samtliga är besiktade så vi får använda dem. Med start i maj månad så kommer markåterställlningen att påbörjas om man börjar i vår förening eller någon av våra grannföreningar vet vi idag inte. Markåterställningen samt slutbesiktning är beräknade att vara klara juni/juli 2019.

Innan slutbesiktningen är genomförd går det inte att göra färndringar kring balkongen. Projektgruppen kommer ta fram information som styrelsen kommer förmedla vad som är tillåtet och inte i ansluten till den nya balkongen.

Uppdatering 2016-03-31

Vi har nu haft en förhandling i hyresnämnden gällande balkongprojektet där föreningen mötte de motparter som kom. Båda sidor fick komma till tals. Det kommer att bli ett till möte med hyresnämnden i april månad. 

Parallelt med så var detaljplanen och de förändringar som vi vill göra uppe i Miljö & Samhällsnämnden den 30 mars. 

Uppdatering 2016-03-22

I slutet på mars månad kommer en förhandling i hyresnämnden att äga rum gällande godkännande av extrastämmans beslut. Till det så jobbar fortfarande Östersunds kommun med att fatta beslut kring en ändring av detaljplanen för området. 

Uppdatering 2015-03-31

Föreningen har lämnat  in ansökan om bygglov för balkongprojektet. Detta behöver göras för att vi ska kunna montera upp en balkongmobul för förevisning i vårt område. Att en ansökan om bygglov inlämnats innebär inte att projektet blir av utan vi behöver se vilka invändningar kommunens bygglovsarkitekter har kring projektet samt vad som måste anpassas.

Uppdatering 2015-06-03

Styrelsen kallar till extrastämma för beslut i frågan

Uppdatering 2015-05-01

Istället för att montera upp visningsmoduler för balkongprojektet, kommer det sättas upp ett tält för att förevisa de balkonger som arbetsgruppen tänkt sig. Där kommer även mer detaljerad information kring ekonomi, frågeställningen renovera befintliga balkonger kontra bygga nytt att vara anslaget. Det är inte bestämt något datum ännu för en extrastämma.

Se också bilaga daterat till "Balkongprojektet 150428.pdf" på denna sida