Renovering av badrum

Föreningen har tydliga regler för vad som gäller kring renovering av badrum. Det är alltid bostadsrättshavaren som har ansvar att ta redan på vad det är som gäller. Inget arbete får utföras om inte styrelsen är informerad och medgivit tillstånd.

För att få veta vad som gäller kontaktas den av föreningen utsedda ansvarige för detta: Roland Karlsson