Uteplats-/er

Inom föreningen finns det flera uteplatser som medlemmarna kan nyttja, dessa är iordningställda med grill.