Östersundshus 22

Välkomen till Riksbyggens Bostadsrättsförening Östersundshus nr 22. 

Denna sida är tänk som ett informationsorgan från styrelsen till medlemmarna om vad som händer i vår förening samt vad man kan låna eller få tillgång till som föreningen har.

 

E-post möjlighet: ostersundshus22 (@) outlook.com