Nyheter

2018-02-1

Balkongprojektet

Som ni ser i vår förening så är balkongprojektet igång vilket vi är glada över. Hela området kommer på ett eller annat sätt vara en byggarbetsplats så ta hänsyn till de avspärrningar som entreprenörerna har gjort. 

Förutom att vi har egna kontroller så kommer myndigheter till och från att...

2017-06-16

Hur parkerar jag?

Föreningen har haft ett möte med PD bevakning som sköter bevakning i vårt område, i deras uppdrag ingår trygghetrondering samt parkeringsövervakning. 

PD bevaknings bevakningsbil har rätt att köra inne på gårdarna i vår förening om det underlättar deras jobb. De kommer dels självmant på...

2017-06-16

Från senaste styrelsemötet

Nu går styrelsen på lite ledigt och har inget inplanerat styrelsemöte förrän i augusti. 

Ärenden på bordet var garagerenovering som pågår samt nyinflyttade. 

En stor fråga vid mötet var budgeten för perioden 170901 till 180831(är så för vi har brutet räkenskaps år) det finns många...

2017-05-16

Mobiltäckning i vårt område

Det har framförts synpunkter till styrelsen om den dåliga täckningen på mobiltelefoner som Telia har. 

Vi från styrelsen har framfört vad vi tycker men ju fler som klagar till Telia om den dåliga täckningen så får de mer staistik och blir lättare för oss att lobba mot en förändring. ...

2017-05-2

Garage ombyggnad

Med start tisdag 2 maj startat ombyggnationen av garage på Färgargränd 2. Vi vill från styrelsen uppmana alla att respektera skyltning som gäller. Samt respektera att vi tagit bort några gästparkeringat på Färgargränd 2 för att möjliggöra parkering på gräsmattan... 

Vi har redan noterat...

2017-03-23

Garage renovering

Med start i maj kommer garagerenoveringen att påbörjas i 2 olika etapper. 

Denna info är också utdelad i alla brevlådorna. 

Ni som hyr ett garage kommer få särsklid information inför att ert garage kommer att renoveras. Denna info kommer i närheten av byggstart. Grundregeln är att...

2016-10-12

De nya parkeringsplatserna

De 6 nya parkeringsplatserna på Mjölnargränd kommer inom kort att vara uthyrda till medlemmar. Ta därför i akt på den skyltning som finns vid gästparkeringen på Mjölnargränd som angränsar till de nya parkeringsplatserna.