Ordinarie föreningsstämma

jan
18

I dagarna så delar vi ut kallelsen till ordinarie stämma som är tänkt att hållas tisdag 22/2.

Handlingarna kommer närmare själva mötet, se info på kallelsen.

Det som stökar till det för oss är hur vi ska genomföra själva stämman. Den lag som medgav att vi kunde genomföra stämman med poströstning upphörde att gälla 2021-12-31. Detta gör att stämman för närvarande måste hållas "fysiskt" enligt gällande regelverk och lagar. Föreningen utvärderar de möjligheter vi har för hur själva stämman ska gå till. Därför avvaktar vi med att dela ut handlingar just för att kunna ge er medlemmar den bästa informationen hur stämman ska gå till.