Borttagning av pilträd

okt
29

Arbetet med att se över vår utemiljö fortsätter. Under vintern kommer föreningen se och fundera kring lämpliga åtgärdet under sommaren 2021 för den växtlighet som finns inom vårt område. Styrelsen har avsatt en större summa pengar i budgeten för perioden 20/21 för detta jobb. 

De Pilträd som stått vid gästparkeringen på Mjölnargränd har setts som en risk och därför har de nu blivit nedtagna. Träden har blivit så vildvuxna att de på effektivt sett skymt belysningsstolpar vid platsen och vi från styrelsen vill öka trygghten inom vår förening och att det ska vara väl upplyst i området. 

All ny plantering som kommer att ske av träd så kommer de planteras så de inte skymmer belysningspunkter samt kommande belysningspunkter.