Månadsavisering för juni månad

maj
28

I övergången till ny förvaltare så er vi att Covid-19 spökat till det lite för oss. Övergången kommer bli bra, men det finns några delar att hantera. Dessutom jobbar vår nya Förvaltare Fastighetssnabben på ett litet annat sätt än vår tidigare Förvaltare Riksbyggen. 

Det har gjort att det blivit en miss i kommunikationen om vem av de som skulle avisera i maj för månadsavgiften som rör juni månad. Nu kommer det bli så att alla kommer få en pappersfaktura från Riksbyggen som avser juni månad. Samt då kommer Fastighetssnabben att komma med sin avisering som gäller för juli, augusti och september. 

Vi beklagar detta från styrelsen.