Covid-19 hur påverkas vi i föreningen?

jan
21

Styrelsen följer noga de rapporteringar och beslut som sker på olika håll gällande Covid-19. Hur påverkar detta oss i föreningen? 

Övernattningsrummet har vi valt att stänga för uthyrning till medlemmar

Samlingslokalen har vi initiallt valt att stänga sedan den nya pandemilag trädde ikraft 10 januari 2021. Där det ställdes stora krav att vi från styrelsen skulle se till så den som lånade lokalen följer de direktiv och riktlinjer som man tagit fram. 

Årsstämma vi ska ha vår årstämma före februari månads utgång. Tidigare har vi skrivit att stämman ska ske 23 februari. Vilket vi tänker göra. Kallelsen till stämma kommer att landa i era postboxar där det tydligt kommer framgå hur stämman ska genomföras. Det som dock är klart är att det blir ingen "vanlig" stämma där vi fysiskt träffas i samlingslokalen utan vi kommer hantera det på annat sätt i enligthet med det regelverk som finnes.