Hur parkerar jag?

jun
16

Föreningen har haft ett möte med PD bevakning som sköter bevakning i vårt område, i deras uppdrag ingår trygghetrondering samt parkeringsövervakning. 

PD bevaknings bevakningsbil har rätt att köra inne på gårdarna i vår förening om det underlättar deras jobb. De kommer dels självmant på varierande tider men också om någon medlem ringt efter dom av orsak att en bil stått för länge inne på en gård. 

Hur gör jag med min bil? Vad får jag göra?

Det är tillåtet att köra in med bilen för i och ur lastning enligt skylt. Visst kan det hända att något sker så man glömmer bort bilen för en stund, men var medveten om att det kan rendera parkeringsböter. 

Nu när vi har garagerenoveringarna så är det extra trångt gällande parkering i vårt område. Vi från föreningen har gjort ett överslag och sett att vi tyvärr måste be PD bevakning att vara lite mer aktiv för att stävja de fleparkeringar som är. När styrelsen tittat på detta så har vi sett att de med tillfälligt parkeringstillstånd som stått på gästparkeringen fått plats på den tillfälliga och anvisade parkeringen om det inte stått bilar där som inte haft tillstånd till detta. 

Styrelsen har också valt att utöka ytan för den tillfälliga parkeringen nu när det är torrt på hela gräsytan. Så att man även kan parkera som många nu gjort ner mot Semsåvägen också, vilket inte vi kunde från början. 

Följande gäller:

Ni som har tillfälligt parkeringstillstånd har rätt att använda den tillfälliga parkeringen som finns. Om ni står på gästparkeringen mot gräsytan kommer ni att få parkeringsböter. Följ de anvisningar som ni fick med parkeringstillståndet

De bilar som står på den tillfälliga parkeringen på gärsmattan skall ha sitt tillfälliga parkeringstillstånd väl synligt annars kommer ni att få parkeringsböter. 

Gästparkeringen är till för de gäster som besöker medlemmar i föreningen.