När får jag börja använda min nya balkong?

apr
4

Som ni ser så har balkongbyggnationerna kommit igång rejält i vår förening. Det kommer ta sin tid innan allt är klart. Vi ska försöka rätat ut ett frågetecken som många har just nu då vi får till styrelsen nu många frågor om när den nybyggda balkongen får börja användas.

Svaret är: Balkongerna måste besiktas samt besiktningspersonen måste lämna ifrån sig handlingarna till kommunen. Kommunen kommer att fatta beslut om tillträde till de nybyggda balkongerna.Vi kommer inte beskita enskilda balkonger utan kommer att ta flera vid ett och samma tillfälle. Så "bara" för att en balkong ser okej och går att beträda så är den att betrakta som arbetsplats för Balco tills styrelsen meddelat annat!

Vi vet inte hur lång tid saker och ting kommer att ta. Så den enda informationen vi kan lämna är att när allt är klart kommer vi ge besked om att det är okej att börja använda den nya balkongen.

Föreningen kan drabbas av vite beslutad av berörd myndighet om man använder/flyttar ut saker på den nya balkongen innan allt pappersarbete m.m. är klart. Samt innan vi fått klartecken att de nya balongerna få tas i bruk. Om någon tar sin nya balkong i bruk och vi drabbas av vite kommer vi rikta det beloppet mot berörd/berörda medlem/medlemmar då vi ser att inte alla i föreningen ska vara med och ta ansvar för det beloppet.