Balkongprojektet

feb
1

Som ni ser i vår förening så är balkongprojektet igång vilket vi är glada över. Hela området kommer på ett eller annat sätt vara en byggarbetsplats så ta hänsyn till de avspärrningar som entreprenörerna har gjort. 

Förutom att vi har egna kontroller så kommer myndigheter till och från att granska vår entrprenör. 

Den första kontrollen gjorde av Polisen, Skattemyndigheten, Arbetsmiljöverket samt fackliga parter den 31 januari. Vi från föreningen välkomnar dessa kontroller vilket också Balco gör. I kontrollen genom lyste man personal listor och kontrollerat om det finns någon utlänsk olaglig arbetskraft. Man kontrollerde också arbetsmiljöplan, kontrollprogram samt genomförde en skyddsrond. Vi kan säga att man gick igenom precis allt som de ska kontrollera. Allt kontrollerades utan anmärkning med beröm godkänt.