Mobiltäckning i vårt område

maj
16

Det har framförts synpunkter till styrelsen om den dåliga täckningen på mobiltelefoner som Telia har. 

Vi från styrelsen har framfört vad vi tycker men ju fler som klagar till Telia om den dåliga täckningen så får de mer staistik och blir lättare för oss att lobba mot en förändring. 

https://www.telia.se/privat/support/tackningskartor/synpunkter