Från senaste styrelsemötet

jun
16

Nu går styrelsen på lite ledigt och har inget inplanerat styrelsemöte förrän i augusti. 

Ärenden på bordet var garagerenovering som pågår samt nyinflyttade. 

En stor fråga vid mötet var budgeten för perioden 170901 till 180831(är så för vi har brutet räkenskaps år) det finns många investeringar samt att vi inte ännu sett vissa förbättringar kring kostnader på värme och el med de investeringar som vi gjort. Vi ser dock att årsavgiften bör höjas med 2% från 170901 vilket vi fattade beslut om. 

Gällande balkongprojektet så jobbar projektgruppen på. Vi har fått ett besked hur Mark-&Miljööverdomstolen resonerar vilket är positivt för oss som önskar nya balkonger. 

Till sist vill vi från styrelsen önska alla medlemmar en trevlig sommar!