Styrelse inkl ansvarsområden

Styrelsen för RBF Östersundshus nr 22 är

Ordförande: Tord Wickzell 070-395 55 40

Vice ordförande: Sixten Persson 070-677 02 76

Sekreterare: Lars Ivarsson 070-560 63 84 

Ledamot: Heléna Bergman: 073 - 030 73 99

Ledamot: Bengt Mohlin 070-511 63 95

e-post: info (snabela) (@) brf22.lugnvik.se

Suppleanter:

Mats Axelsson: 070-694 47 10

Roland Karlsson: 070-576 00 72

Per Lundgren: 070-664 77 07

Christina Bergqvist: 070-330 94 11

Orapin Phet-An: 070-679 39 21

 

Valberedning

Lennart Ohlsson 070-245 04 06(sammankallande), Ivan Hammar 070 - 376 83 10 samt Camilla Matzén 070 - 232 93 48

Revisorer

Karin Lundin 076 - 849 77 40 ersättare Ingrid Mattson 070 - 372 69 59

Ansvarsområden fördelade på styrelsens medlemmar eller på föreningsmedlem

Se bifogad fil