Styrelse inkl ansvarsområden

Styrelsen för BRF Östersundshus nr 22 är

Ordförande: Tord Wickzell 070-395 55 40

Vice ordförande: Bengt Mohlin 070-511 63 95

Sekreterare: Lars Ivarsson 070-560 63 84 

Ledamot: Pär Lundgren: 070-664 77 07

Ledamot: Christina Bergqvist: 070-330 94 11

e-post: info (snabela) (@) brf22.lugnvik.se

Suppleanter:

Mats Axelsson: 070-694 47 10

Orapin Phet-An: 070-679 39 21

Malin Berg: 076-810 95 70

Andreas Haugan: 076-848 70 13

Lena Herkules: 070-665 08 04

 

Valberedning

Lennart Ohlsson 070-245 04 06(sammankallande), Ivan Hammar 070 - 376 83 10 samt Camilla Matzén 070 - 232 93 48

Revisorer

Sköts av autkoriserad revisionsbyrå

Ansvarsområden fördelade på styrelsens medlemmar eller på föreningsmedlem

Se bifogad fil