Styrelse inkl ansvarsområden

Styrelsen för RBF Östersundshus nr 22 är

Ordförande: Tord Wickzell 070-395 55 40

Vice ordförande: Sixten Persson 070-677 02 76

Sekreterare: Lars Ivarsson 070-560 63 84

Ledamot: Ida Fahlström 070-330 46 58

Ledamot: Bengt Mohlin 070-511 63 95

Riksbyggens representant: Peter Wall 0771-860 860

e-post: ostersundshus22 (snabela) (@) outlook.com

Suppleanter:

Mats Axelsson: 070-694 47 10

Lillemor Brandum: 0708- 51 80 07

Heléna Bergman: 073 - 030 73 99

Roland Karlsson: 070-576 00 72

Bodil Antonsson Axelsson: 070-621 84 57

Riksbyggens representant: Bo Hanses 0771-860 860

Valberedning

Lennart Ohlsson 070-245 04 06(sammankallande), Ivan Hammar 070 - 376 83 10 samt Camilla Matzén 070 - 232 93 48

Revisorer

Karin Lundin 076 - 849 77 40 ersättare Ingrid Mattson 070 - 372 69 59

Ansvarsområden fördelade på styrelsens medlemmar eller på föreningsmedlem

Uthyrning av allmäna utrymmen

Alla rum m.m. bokas idag via hemsida eller de terminaler som finns i tvättstugan eller lofthusets trappuppgång.

Övernattningsrum och samlingslokal: Mats Axelsson

Grillkåta: Ida Fahlström

Bastu: Lennart Jonsson

Hobbylokal: Lennart Jonsson

Träningslokal: Mats Axelsson och Roland Karlsson

Solarie: Ida Fahlstörm

Fritidsgrupp inkl soloarie

Ida Fahlström(sammankallande) Mats Axelsson, Lillemor Brandum och Bodil Antonsson Axelsson

Arbetsgrupp balkonger

Sixten Persson, Bengt Mohlin, ersättare Lars Ivarsson 

Parkering och garage

Bengt Mohlin och Lars Ivarsson

Ombyggnationer m.m.(VVS, badrum etc)

Roland Karlsson 070-576 00 72