Andrahandsupplåtelser

Andrahandsupplåtelse

För att hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andrahand styrs av bostadsrättslagen samt föreningens stadgar.

Om en ägare av bostadsrätt vill hyra ut sin lägenhet i andra hand så krävs det att en ansökan om detta har skickats till styrelsen. Tänk på att vara ute i god tid för ansökan då den som man vill hyra ut till inte får flytta in i lägenheten innan styrelsen lämnat ett positivt besked. Det kan komma att göras kreditprövning också på den som vill hyra lägenheten i andrahand.

Blanketten för andrahands uthyrning finner ni på: http://brf22.lugnvik.se/sites/default/files/1051-ansokan-om-tillstand-ti...

Denna blankett lämnas i postfacket hos ordf. Tord Wickzell, Färgargränd 6, som föredrar ärendet för styrelsen. 

Frågor kring andrahandsuthyrning besvaras av ordförande Tord Wickzell mobil: 070-395 55 40

Sedan det blev möjligt tar föreningen ut en administrativ avgift i samband med andrahandsuthyrning f.n. 394 kr per månad

Att tänka på:

 • Skriv ett tydligt avtal med den som hyr lägenheten av dig(obs vi tillåter i regel inte mer än 1 år åt gången, så skriv inte avtalet på mer än 1 år åt gången) detta avtal ger både dig och den som hyr lägenheten en trygghet. 
 • Besittningsskyddet tänk på vad som gäller
 • Att du som bostadsrättsägare har betalningsansvar för samtliga kostnader till föreningen
 • Att du som bostadsrättsägare kan förlora lägenheten om den som hyr i andrahand missköter sig och inte vidtar rättning efter anmodan från föreningen.
 • Att bostadsrättsägaren eller företrädare(genom fullmakt) för denne alltid är nåbar om det händer något så föreningen behöver komma i kontakt med någon.

Relaterade länkar:

Detta säger hyresnämnden om att hyra ut bostadsrättslägenhet i andrahand

Se vad fastighetsägarna skriver på sin hemsida

 

Skäl för att hyra ut bostaden i andrahand kan vara av varierande slag och bedöms från fall till fall.
Uppgifter ska styrkas och bifogas i ansökan. 

Exempel på skäl är:

 • sjukdom (långtidvård på sjukhus eller inom äldreomsorg)
 • vård av anhörig
 • studier eller tillfälligt arbete på annan ort
 • fängelsevistelse
 • tillfällig utlandstjänstgörning
 • samboprövning, d.v.s sambo på prov under en tid i början av ett samboförhållande
 • när en förälder vill hyra ut en mindre lägenhet till sitt barn
 • när en person skaffat en lägenhet för att bosätta sig där efter pensionering (som då inte kan ligga alltför långt fram i tiden)
 • då en bostadsrätthavare har flyttat och inte lyckats sälja sin bostadsrätt till ett rimligt pris
 • då bostadsrättshavaren dör och dödsboet vill hyra ut fram tills arvsskifte är klart