Balkonger

Under sommaren 2018 så byggde föreningen i ett stort projekt nya inglasade balkonger till samtliga lägenheter. Dessa balkonger får nu användas. Jämfört med innan så är det störst skillnad för lägenheterna i låghusen som fick en avsevärt större balkong än man hade tidigare. För närvarande delfinnansieras projektet genom att föreningen tar ut en balkongavgift varje månad av bostadsrättsägaren.