Stadgar

Förutom att föreningens stadgar styr verksamheten och de beslut som fattas så omfattas föreningen även av Lagen om ekonomiskförening samt Bostadsrättslagen. Så bara för att något inte står i stadgarna så är det ändå inte fritt fram att göra något.