Uteplatser

Det som vi avser med denna rubrik är de uteplatser på våra innergårdar som föreningen gjort iordning med möbler och grill som alla medlemmar kan utnyttja. Vi ser det som viktigt att det finns ytor för gemensamma aktivteter för grannar och deras vänner.