Miljöpolicy

Föreningen har antagit en miljöpolicy. Detta för att vi ser vår närmiljö som viktigt och miljö i helhet som ett viktigt område. För oss är det viktigt med bl.a. sopsortering m.m.

För oss är det viktigt att sopsortering görs på rätt sätt. Detta då felsortering kostar oss mycket pengar varje år.