Miljöpolicy

Föreningen har antagit en miljöpolicy. Detta för att vi ser vår närmiljö som viktigt och miljö i helhet som ett viktigt område. För oss är det viktigt med bl.a. sopsortering m.m.