Brandskydd

För oss är brandskyddet viktigt. Det är viktigt att du som medlem skyddar både din egen lägenhet och föreningens allmänna utrymmen mot brand. 

Brandskyddsregelerna i korthet

1. Inte tillåtet att förvara någonting i trapphusen eller på loftgångarna

2. Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet

3. Garage får inte användas som ett extraförråd utan det är avsett för parkering av fordon