Medlemspärm

Föreningen har tagit fram en medlemspärm där information finns. Den pärmen tillhör lägenheten och består av saker som berör dig som medlem i föreningen.