Lägenhetens inrefond

Till varje lägenhet har det funnits en inrefond. Tanken från början var att de pengarna skulle användas till att renovera lägenheten invändigt. Sedan något år har vi ingen avsättning till den inrefonden. I takt med andra förändringar så blev det otidsenligt att fortsätta med denna fond. Många medlemmar har redan tagit ut alla sina pengar. 

Dessa pengar ligger som en post i balansräkningen idag och tanken är att "nolla" den posten eftersom vi inte längre har avsättning till denna fond. 

När denna blankett är ifylld och underskriven av den/de medlemmar som äger lägenheten kan vi göra en utbetalning. Information på blanketten hur den ska skickas in.