Föreningens underhåll

Kommande underhåll

Genomgång av utemiljö, grävning kring fasad låghus m.m. 

Utbyte av inomgårdskulvert för fjärrvärme samt varm och kallvatten

Genomförda underhåll

2021: Renoverat fasaden på Förskolan som monterat ny fasadbelysning

2021: utbyte av hissar i lofthuset

2017 - 2018: Utbyte balkong och montering av ingladade balkonger

2017: Renoverat garagen, höjd samt nya portar

2015: Fönsterbyte och byte av balkongdörr, bytt från tidigt 3 glas till morderna 3 glas pivåfönster. Även byte av fönster på förskolan samt föreningen alla allmänna utrymmen

2012: Bytt lägenhetsdörrar, installerat postbox samt bytt låssystem