Renoveringar i lägenheten

Det finns regler att följa vid renovering av en bostadsrättslägenhet. I många fall behövs styrelsens tillstånd innan man kan göra någonting. Föreningen har ett regelverk som komplement till de lagar och förordningar som också gäller. 

Vi har haft några ärenden som gjort att vi kommer styra upp 

Rum med särskild hantering

 

Badrum

Styrelsen måste alltid kontaktas innan renovering av badrum. 

Kök

Styrelsen måste alltid kontaktas vid renovering av kök

Gällande köksfläkten om ni vill byta den så måste ni köpa en Alliansfläkt för flerfamiljshushåll. Detta för att köksfläkten är en del av lägenhetens frånluft och ska så fungera. Behöver även göra en OVK mätning efter fläktbytet för att tillse så rätt luftmängd cirkulerar i lägenheten. 

För att få veta vad som gäller kontaktas den av föreningen utsedda ansvarige för detta: Bengt Mohlin

e-post: renovering (@) brf22.lugnvik.se

 

Föreningen har upprättat avtal med Högboms El och BTB Rörservice gällande el eller vvs jobb som ska ske i lägenheten. Även föreningen köper alla våra tjänster från dessa företag.