Vad händer i föreningen? - Bra att veta

Grävningen samt inkoppling av ny fjärrvärmeanslutning till föreningen är gjord. Det var dags att byta ut matningen till vår förening. Vissa saker i utemiljön kommer att ske i höst. Till sommaren kommer mer arbete ske kring vår utemiljö samt göra området mer aktivt.

De fläktar som finns i garagen kommer bytas ut i oktober så fort de kommit till vår el firma. De är mer energisnåla samt ger bättre effekt.

Föreningen håller på att ta fram en bopärm. Denna pärm ska alltid finnas i lägenheten och uppdateras när styrelsen skickar ut uppdateringar. Denna pärm är en berättelse om vad som hänt i föreningen och vad som gäller.

 

Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägget. Se pdf bilaga.