Vad händer i föreningen? - Bra att veta

Den 1 juni 2020 bytte föreningen förvaltare från Riksbyggen till Fastighetssnabben. Arbetet mellan föreningen och Fastighetssnabben att gå igenom området och komma fram till åtgärder som behöver göras tillsammans. Finns en del generella punkter men också punkter där vi ser att saker är eftersatt som behöver åtgärdas. 

Händer under 2020

Kommer ett antal lycktstoplar som börjat rosta snöder av hundpiss att bytas ut

Vi kommer byta ljuskällor i vissa allmänna utrymmen

Vi kommer ta bort buskar vid låghus mot fasad 

Utreda hur vi vill ha biltrafik inom vårt område

Hände under 2019

Grävningen samt inkoppling av ny fjärrvärmeanslutning till föreningen är gjord. Det var dags att byta ut matningen till vår förening. Vissa saker i utemiljön kommer att ske i höst. Till sommaren kommer mer arbete ske kring vår utemiljö samt göra området mer aktivt.

De fläktar som finns i garagen kommer bytas ut i oktober så fort de kommit till vår el firma. De är mer energisnåla samt ger bättre effekt.

Föreningen håller på att ta fram en bopärm. Denna pärm ska alltid finnas i lägenheten och uppdateras när styrelsen skickar ut uppdateringar. Denna pärm är en berättelse om vad som hänt i föreningen och vad som gäller.

 

Föreningen har tecknat kollektivt bostadsrättstillägget. Se pdf bilaga.